Excel pokročilý

Excel Microsoft Office

Vitajte v teste Excel pokročilý

Test obsahuje celkovo 12 otázok. Po vyhodnotení sa zobrazí výsledok s odporúčaním. Pred vyplnením testu si môžete pozrieť FAQ.

Zadaním emailu vyjadrujete súhlas na bezplatný odber noviniek z www.macrosoft.sk. Z odberu noviniek sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

Meno (alebo prezývka)
Email

Na obrázku chceme vypočítať plochu pre všetky kombinácie šírky a dĺžky. Aký vzorec potrebujeme použiť aby sme vedeli vyplniť celú tabuľku vzorcom z bunky B2?

1 out of 12

Máme dva zošity s názvami výsledok a hodnoty. V zošite hodnoty mame 1 hárok s názvom r2017. V zošite výsledok chceme vypočítať súčet buniek A1:A5 zo zošita hodnoty a hárka r2017, aký vzorec použijeme?

2 out of 12

Aký postup môžeme použiť na uzamknutie hárka?

3 out of 12

V predchádzajúcom príklade sme zisťovali či študent bude prijatý, alebo nie na základe splnených podmienok. Celkovo sme mohli dostať 2 možné výsledky "Prijatý" a "Neprijatý". Chceli by sme študentom umožniť aj 3. možnosť "Preskúšanie", ak nesplnili podmienky na prijatie, ale ich bodový súčet bol nad 110. Ako vieme zahrnúť do funkcie IF 3 a viac možných výsledkov vyhodnotenia (Prijatý, Neprijatý, Preskúšanie)?

4 out of 12

Text (Dokončiť)

5 out of 12

V stĺpci výsledok chceme vypísať či daný študent spravil skúšku alebo nie. Na úspešné splnenie musí mať študent z testu A aj z testu B nad 50 bodov. Aký vzorec vložíme do bunky C2?

6 out of 12

Ktorou voľbou z okna "Overiť údaje" a nastavenia "Povoliť:" vieme vytvoriť rozbalovaciu ponuku ako na druhom obrázku?

7 out of 12

Ako môžeme vytvárať nové definované názvy?

8 out of 12

Na obrázku sú zobrazené argumenty funkcie VLOOKUP aký význam majú argumenty Číslo_indexu_stĺpca a Vyhľadávanie_rozsahu.

9 out of 12

Ktorú funkciu alebo postup v Exceli môžeme použiť na zlúčenie obsahu rôznych buniek?

10 out of 12

Aký význam majú symboly ? a * pri automatickom a rozšírenom filtri?

11 out of 12

V zdrojovej tabuľke máme zoznam obchodníkov, o ktorých máme poznačené mesto, v ktorom pôsobia a obrat za minulý rok. Rozšíreným filtrom chceme zobraziť len záznamy vyhovujúce následujúcim kritériám.Ktorí obchodníci sa nám zobrazia po použití filtra?

12 out of 12