Excel pokročilý

Excel Microsoft Office

Vitajte v teste Excel pokročilý

Test obsahuje celkovo 12 otázok. Po vyhodnotení sa zobrazí výsledok s odporúčaním. Pred vyplnením testu si môžete pozrieť FAQ.

Zadaním emailu vyjadrujete súhlas na bezplatný odber noviniek z www.macrosoft.sk. Z odberu noviniek sa budete môcť kedykoľvek odhlásiť.

Meno (alebo prezývka)
Email
Na obrázku chceme vypočítať plochu pre všetky kombinácie šírky a dĺžky. Aký vzorec potrebujeme použiť aby sme vedeli vyplniť celú tabuľku vzorcom z bunky B2?
Máme dva zošity s názvami výsledok a hodnoty. V zošite hodnoty mame 1 hárok s názvom r2017. V zošite výsledok chceme vypočítať  súčet buniek A1:A5 zo zošita hodnoty a hárka r2017, aký vzorec použijeme?
V stĺpci výsledok chceme vypísať či daný študent spravil skúšku alebo nie. Na úspešné splnenie musí mať študent z testu A aj z testu B nad 50 bodov. Aký vzorec vložíme do bunky C2?
Ktorou voľbou z okna "Overiť údaje" a nastavenia "Povoliť:" vieme vytvoriť rozbalovaciu ponuku ako na druhom obrázku?

Aký postup môžeme použiť na uzamknutie hárku?
Ako môžeme vytvárať nové definované názvy?
Na obrázku sú zobrazené argumenty funkcie VLOOKUP aký význam majú argumenty Číslo_indexu_stĺpca a Vyhľadávanie_rozsahu.
Ktorú funkciu alebo postup v Exceli môžeme použiť na zlúčenie obsahu rôznych buniek?
Aký význam majú symboly ? a * pri automatickom a rozšírenom filtri?
V zdrojovej tabuľke máme zoznam obchodníkov, o ktorých máme poznačené mesto, v ktorom pôsobia a obrat za minulý rok. Rozšíreným filtrom chceme zobraziť len záznamy vyhovujúce následujúcim kritériám.Ktorí obchodníci sa nám zobrazia po použití filtra?