Časté otázky

Ktorú úroveň testu zvoliť?
Pokiaľ sa pre jeden program nachádza viac testov, tak je vhodné zvoliť úroveň testu, ktorú by chcel záujemca absolvovať na školení. Po vyhodnotení testu sa zobrazí odporúčanie na základe dosiahnutého počtu správnych odpovedí. Odporúčania môžu byť napríklad:

  • Absolvovanie školenia na úrovni testu.
  • Vypracovanie testu inej úrovne.
  • Konzultácia v spoločnosti Macrosoft s.r.o.

Ako brať výsledky testov?
Výsledky testov sú orientačné a majú pomôcť záujemcom o školenie pomôcť vybrať správnu úroveň školenia. Pri vypĺňaní testových otázok je lepšie pri pochybnostiach zvoliť odpoveď neviem ako náhodne vybrať správnu odpoveď, inak by náhodné odpovede mohli značne ovplyvniť výsledné odporúčanie.

Má význam vypracovať test opakovane?
Vo výsledkoch jednotlivých testov nie je uvedené, ktoré odpovede boli správne a nesprávne. Pri druhom prípadne treťom absolvovaní testu by si mali výsledky testu zachovať dobrú výpovednú hodnotu.